Bestyrelses info

________________________________

Ifølge AAB-klubbens vedtægter §4 stk. 1 skal bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og bestå af følgende:

- 1 formand, som samtidig er fællestillidsrepræsentant, (vælges for 4 år.)
- 1 kasserer,
- 3 bestyrelsesmedlemmer
- 1 bestyrelsessuppleant.

Desuden vælges:

- 1 bilagskontrollant,
- 1 bilagskontrollant suppleant.

Klubbens bestyrelse

___________________________________________________________________
Tommy Truelsen (TT)
Formand
Fællestillidsmand
Tommy er ansat i AAB afdeling 54 og er fællestillidsmand.
Rasmus Von Müllen (RV)
Næstformand
Rasmus er ansat i AAB afdeling 38 og er næstformand
Kurt Jensen (KJ)
Bestyrelsesmedlem
Kurt er ansat i AAB afdeling 34 og fungere som arbejdsmiljørepræsentant for mange afdelinger i AAB
Kenneth Severinsen (KS)
Bestyrelsesmedlem
Kenneth er ansat i AAB afdeling 53 og er bestyrelsesmedelm.
Thomas Grauer (TG)
Kasser
Thomas er ansat i AAB afdeling 58 og kasser.
Torben Weinreich (TW)
Bilagskontrollant
Torben er ansat i AAB afdeling 58

Klubbens vedtægter

_______________________________

 

 
 
Du kan finde AAB-klubbens vedtægter i vores velkomstfolder her på hjemmesiden under overenskomster. Du kan også klikke på linket under billedet for at læse vedtægterne.
AAB-klubben  | Tlf.: 41245250 | mail@aabklubben.dk