Bestyrelsen / Bestyrelsens Beretninger / Bestyrelsens Beretning 2016

Bestyrelsens Beretning 2016

Du har her mulighed for at læse bestyrelsens beretning fra 2015. Har du ikke tid lige nu kan du evt. downloade den som pdf ved at klikke her.

Bestyrelsens beretning 2016. 

Så er vi samlet igen til den årlige generalforsamling. Der er sket meget i det forgangne år. Jeg har haft mange møder rundt i de forskellige afdelinger af forskellige arter. Desværre også med en del afskedigelser. Dem kommer jeg tilbage til under punktet sager. 

Bestyrelsen. 

Der er sket nogle forandringer i bestyrelsen, siden vi sidst har været samlet. Bestyrelsesmedlem Jess Olsen har valgt at stoppe, da han på grund af uoverensstemmelser i sin afdeling, har søgt nye græsgange. Så derfor har bestyrelsen i forgangne år, bestået af 4 medlemmer. Vi i bestyrelsen ønsker Jess Olsen alt held og lykke fremover. 

Medlemssituationen. 

Medlemsantallet ændrer sig fra måned til måned, men vi er gennemsnitlig 125 medlemmer. Vi har desværre stadig nogle kollegaer ude i afdelingerne, som ikke er organiseret. Dette er selvfølgelig ikke optimalt. Det er omkring 25 kollegaer, det drejer sig om. Hvis I ved, at der er én i jeres afdeling, så giv mig et kald, så skal jeg nok tage en snak med ham eller hende. 

Overenskomst. 

Sidst i oktober var jeg samlet med andre tillidsmænd og EFK i Kolding til de indledende overenskomstforhandlinger, hvor jeg bragte de punkter op, som AAB-klubben har valgt skulle med i forhandlingerne. Så nu er det op til forhandlingsudvalget at få så mange ting som muligt igennem. Og vi krydser fingre for at det går godt. 

Lokal overenskomsten gennemgår vi til medlemsmødet i marts/april 2017. 

Sager. 

Jeg har været med ind over 3 gensidige opsigelser, 1 afskedigelse på grund af nedskæringer, 3 uberettiget afskedigelser, 2 afskedigelser pga. sygdom, og 4 skriftlige advarsler, hvor jeg har fået alle 4 trukket tilbage. I de 3 uberettigede afskedigelser fik jeg forhandlet en fritstilling og en godtgørelse hjem til medlemmerne. 

Vi har haft en sag, hvor en lærling blev truet. Han blev flyttet til et andet boligselskab i samarbejde med EFK, da han ikke turde vende tilbage til arbejdspladsen. 

Projekt sammenlægningen af de parlamentariske afdelinger kører stadig på prøvestadiet i afdelingerne 96, 106, 107 og 108. Der er forskellige opfattelser af, hvordan projektet skal køres/ hvordan 

det går. Håber med tiden at samarbejdet alle parter imellem bliver tilfredsstillende. 

Amo. 

Temadagen var noget anderledes i år. HR-chef Marianne Helberg fortalte om, hvordan man anmelder arbejdsskader. Den nye arbejdsmiljøkonsulent Signe XXXX fortalte om arbejdsmiljøbogen, som skal ligge i alle afdelinger. Den faglige sekretær fra EFK Kim Landin fortalte om diverse arbejdsmiljøting. Efter frokost kom der en foredragsholder/hypnotisør, som satte anderledes gang i løjerne. Jeg tror, alle fik en sjov og god oplevelse. 

Sommertur/jubifest. 

Sommerturen gik igen ud til Ørsted Fisk og Golf. Der var desværre ikke lige så mange deltager, som sidste år, men vejret var med os, og stemningen var høj. 

Jubilæumsfesten, der blev afholdt på Konventum i Helsingør, var en kæmpe succes. Vi var 49 deltagere, hvor deri blandt andet var repræsentanter fra EFK, serviceforbundet og en tidligere fællestillidsmand. Efter gallamiddagen blev der budt op til den helt store fest med dans og live musik. 

Her igen i år, vil jeg gerne komme med en lille opsang. Jeg hører både fra arbejdsgivere og kollegaer, at der er nogle opgaver, som man ikke gider lave så som: slå græs, feje sne og andre diverse ting. Det er VORES arbejde at udføre disse opgaver. Hvis vi ikke udfører dem, kommer der bare eksterne firmaer og udfører dem - dermed risikerer vi vores job, for vi skal huske, at vi hurtigt kan blive erstattes af medarbejder fra et eksternt firma! 

Jeg vil gerne have lov på bestyrelsens vegne, at uddele en tak til medlemmerne, som har vist god opbakning til klubben. Jeg vil gerne takke arbejdsmiljørepræsentanterne og bestyrelsen for et godt samarbejde. Også en stor tak til EFK og Michael B Hansen, som er med til og køre vores faglige sager. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens debat og forhåbentlig godkendelse. 

AAB-klubben  | Tlf.: 41245250 | mail@aabklubben.dk