Bestyrelsen / Bestyrelsens Beretninger / Bestyrelsens Beretning 2015

Bestyrelsens Beretning 2015

Du har her mulighed for at læse bestyrelsens beretning fra 2015. Har du ikke tid lige nu kan du evt. downloade den som pdf ved at klikke her.

 

Velkommen

Ja så er vi endnu engang samlet til den årlige generalforsamling. For mit eget vedkommende, er det lidt anderledes i år, da det er første gang, jeg står på denne side af bordet, og skal fremlægge bestyrelsens beretning.

Det er store omvæltninger, vi oplever for tiden, og kommer til at opleve fremover. Alt hvad der har værdi, skal vi kæmpe for. Vi lever i en tid, hvor vi skal være glade for det vi har. Passe på, man ikke kræver/forventer for meget, da vi hurtigt kan miste det igen. Selvfølgelig skal vi tage vores kampe, men vælge dem med stor omhu.

Bestyrelsen

Der er sket lidt indenfor bestyrelsen, siden vi var samlet sidst. Tidligere formand Morten Andersen valgte desværre, at søge nye græsgange den 14. december 2014, da han og familien flyttede til Jylland. På en ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2014, blev undertegnet så valgt ind som formand i klubben, og Flemming Ottosen blev til kassér, og Jess Olsen blev valgt til bestyrelsessuppleant. Efter ganske kort tid som suppleant, indtrådte Jess Olsen som bestyrelsesmedlem. Grunden uddybes under sager.

Stor tak til Morten for det kæmpe arbejde, han har lavet for/i klubben.

 

Medlemssituationen 

Lige nu er vi ca. 120 medlemmer. På grund af stor til/afgang af kollegaer, har jeg ikke det præcise tal lige nu. Den store afgang skyldes bl.a. flere der er gået på pension. Mange af de nye kollegaer, er endnu ikke medlemmer af AAB-klubben, og det vil jeg arbejde på, at de bliver hurtigst muligt.

 

Lokaloverenskomst

Den 4. februar 2015 kom lokalaftalen på plads efter lang tids forhandlinger. Vi fik fastholdt de ting, der allerede var i, og fik tilføjet et par ekstra ting.

1) Klubben skal orienteres om nye ansættelser.

2) Glatførebekæmpelsen: Der er påsken blevet indført som ekstra betaling i ligestilling med jul/nytår.

Lidt har også ret, men næste gang forventer vi dog større udbytte.

 

Sager

Siden sidste generalforsamling har der været  5 skriftlige advarsler og 2 opsigelser, som AAB-klubben har været inde over, og nogle sammen med vores fagforening EFK. Af de 5 skriftlige advarsler, er de 4 trukket tilbage, og den sidste er blevet tidsbegrænset til 3 måneder. De 2 opsigelser er beviser på, at det er nye tider, da det er en lokal tillidsmand og en lokal arbejdsmiljørepræsentant, der er blevet opsagt. Vi har naturligvis kørt sagerne sammen med EFK (Michael B Hansen), hvilket resulterede i følgende, at tillidsmanden fik 6 måneders ekstra løn. Den lokale tillidsmand sad i bestyrelsen, og da han blev opsagt, indtrådte suppleant Jess Olsen i hans sted. Arbejdsmiljørepræsentanten fik 4 måneders ekstra løn  + 9 ugers godtgørelse + arbejdsgiver fik en bod.

Den største sag, der kører i øjeblikket, er sammenlægningen af de parlamentariske afdelinger (34 afd.). Dette arbejde skal gøres inden færdigt 2018. Prøveklude for dette "projekt" bliver afdelingerne 96, 106, 107 og 108. Dette betyder, at de 4 afdelinger skal køre sammendrift under 1 inspektør. Arbejdsgangen bliver anderledes end før, Hvordan er ikke fastlagt endnu, da det stadig er på et prøvestadie. Jeg selv og 3 andre kollegaer sidder med ved forhandlingerne, så vi bliver hørt, og har medbestemmelse i denne proces. De funktionærer, der bliver berørte af sammenlægningen, fastholder deres stillinger.

Vi har mange andre sager, men har her udvalgt at omtale de vigtigste. De øvrige drejer sig bl.a. om manglende tillæg, affaldshåndtering, forkert bemanding og arbejdsmiljøsager. 

 

AMO

På temadagen fik vi af vide, at der ville blive kigget på om der var økonomi til at ansatte en arbejdsmiljømand på fuld tid. Vi har også fået udleveret APV'en. Vi i bestyrelsen vilopfordrer alle til at udfylde den. Vores arbejdsgivere kan ikke ændre noget, hvis de ikke ved, at der noget galt, så det er for alle parters skyld, at vi gerne ser, I gør det!

Der var endvidere på temadagen valg til AMR. Det resulterede i Kurt Jensen og Henrik Haugelund blev genvalgt. Kirsten Reenmers blev som ny AMR. Der blev ikke genvalg til Per Brehmer, men vi takker for det gode arbejde igennem alle årerne.

 

Tak

Her til slut vil jeg gerne komme med en lille opsang. Folk kontakter mig ofte, om at de bliver sat på småopgaver, som ikke står i deres arbejdsbeskrivelse, hvor jeg så tit fortæller dem, at vi er nødt til, at tænke anderledes på det område, da vi ikke behøver give arbejdsgiver grund til, at erstatte os med ejendomsservicefirmaer. Vi er nødt til, at bruge alle vores kompetencer, for at vise arbejdsgiver, at vi er de bedste, at vi vil vores job. Så min opfordring til jer er, at yde den ekstra service, og lav de små ekstra opgaver, som kommer. Vær stolte af jeres arbejde, og vis arbejdsgiver denne faglige stolthed, og gør jer selv uundværlige.

Sommerturen gik rigtig godt. Vi var ude ved Ørsted Fisk og Golf. Desværre var der ikke nogen, der fangede nogle fisk, men hyggen var i top. Snakken gik lystigt. Vi savnede dog deltagelse af flere medlemmer.

Jeg vil gerne have lov til på bestyrelsens vegne, at uddele en tak til medlemmerne , som har vist god opbakning til klubben. Jeg vil gerne takke arbejdsmiljørepræsentanterne og bestyrelsen for et godt samarbejde, og en stor tak til EFK og Michael B Hansen også.

Med disse ord, vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens debat og forhåbentlig godkendelse. TAK!

AAB-klubben  | Tlf.: 41245250 | mail@aabklubben.dk